Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία, η εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. διαθέτει ένα τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο σκοπεύει στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές και προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε μια δίκαιη σχέση τιμής-απόδοσης.

Η ομάδα του τμήματος ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθώς και με την διαρκή βελτίωση των υφιστάμενων, σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών.