Angelus 40P

angelus40p

Angelus 40P

Το κλειστικό είναι σε άριστη κατάσταση, ανακατασκευασμένο και πλήρες προς λειτουργία.

Angelus 40P
Τεχνικές προδιαγραφές:
    • Τέσσερις (4) κεφαλές συρραφής.
    • Δέκα έξι (16) ράουλα.

Οχτώ (8) 1ης φάσης & οχτώ (8) 2ης φάσης.

    • Μέγιστη ταχύτητα συρραφής κιτίων 150 cpm.
    • Αυτόματη τροφοδοσία κιτίων/καπακιών.
    • Ηλεκτρικό μοτέρ.