Εκπαίδευση

Service-Εκπαίδευση

Στην  παραγωγικότητα ενός μηχανήματος σημαντικός παράγοντας είναι ο σωστός χειρισμός  και η συντήρηση του. Η εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗ πραγματοποιεί εντατική εκπαίδευση στους τεχνικούς των συνεργατών της, ώστε να αποκτήσουν γνώση της μεθόδου λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και τις πιο σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες της μηχανής.